V oblasti požární ochrany nabízíme:

 • kontrolní a revizní činnosti v oblasti požární ochrany:
  - kontroly a opravy hasicích přístrojů a požárních hydrantů
  - kontroly a montáž požárních ucpávek
  - kontroly požárních klapek
 • zpracování a vedení dokumentace požární ochrany
  - zpracování protokolu o začlenění do kategorie podle druhu požárního nebezpečí provozovaných činností
  - zpracování požárních řádů na jednotlivé provozy
  - zpracování organizačního zabezpečení podle § 30 vyhl. č. 246/2001 Sb.
  - zpracování požárních poplachových směrnic zpracování tematických plánů a časových rozvrhů školení o požární ochraně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
  - zpracování pokynů pro činnost preventivní požární hlídky
  - zpracování řádu ohlašovny požárů
 • zpracování požárně-bezpečnostních řešení k projektové dokumentaci staveb