Naše nabídka v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnuje:

  • kategorizaci prací
  • analýzu rizik
  • ostatní dokumentaci BOZP
  • školení zaměstnanců
  • školení řidičů